GroupWise Webmail har ersatts av Outlook Online: portal.office.com

Läs mer om bytet av IT-plattform på intranätet eller ju.se/helpdesk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GroupWise Webmail has been replaced by Outlook Online: portal.office.com

Read more about the change of the IT platform at the intranet or ju.se/helpdesk